Відділ освіти та центр професійного розвитку
Новодмитрівської сільської ради

Тренінги професійного зростання педагогів району

На весняних канікулах педагогічні працівники району напружено працювали у школі професійного зростання педагога. На протязі тижня відбулись тренінги, які проводили працівники КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників»:

  • «Використання інтерактивних вправ та інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності» (Шемшур Вадим Михайлович, завідувач лабораторії-центру інформаційних технологій, Безпоясний Богдан Степанович, методист лабораторії-центру інформаційних технологій КНЗ  «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»).

 Мета тренінгу: сформувати у слухачів практичні навички для застосування ІКТ в навчально-пізнавальній діяльності; сформувати навички створення додатків за допомогою сервісів LearningApps, Go Pollock та технологій Google; розвивати науково-технічний та творчий потенціал особистості слухачів шляхом організації їх освітньої діяльності в процесі інтеграції ІКТ в навчальний процес.

Педагогічні працівники району усвідомили особливості використання ІКТ в середовищах інтерактивних вправ; функціональні особливості сервісів та інструментів для урізноманітнення навчально-пізнавальної діяльності учнів;  аналізували готові вправи, завдання, інструменти для інтерактивних вправ; використовували створені вправи та хмарні сервіси в навчальній та виховній діяльності; самостійно створювали дієві вправи.

  • «Основи педагогіки партнерства», «Джерела емоційного здоров’я сучасного педагога» (Волошенко Олена Валентинівна, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент КНЗ  «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»).    

Мета тренінгу: сформувати у вчителів закладів загальної середньої освіти ціннісно-мотиваційних установок щодо педагогіки партнерства;  розвиток комунікативної компетентності учасників тренінгу; аналіз ресурсів закладів загальної середньої освіти щодо впровадження педагогіки партнерства та оволодіння знаннями про механізми виникнення емоційних реакцій та навичками ефективної саморегуляції емоційного стану сучасного педагога, розширення уявлень про фактори, що зумовлюють емоційне здоров’я педагогічного працівника.

         Педагогічні працівники після проведення тренінгу зрозуміли суть партнерства у новій українській школі як основи гармонізації взаємодії в освітньому просторі та суспільстві; оволоділи практикою побудови діалогічної та партнерської взаємодії із усіма учасниками освітнього середовища, відновили  емоційне здоров’я, здобули знання про особисті джерела емоційної рівноваги та навички емоційної саморегуляції.

  • «Власне висловлення: практичний підхід щодо написання та оцінювання» (Січкар Світлана Іванівна, завідувач лабораторії гуманітарних дисциплін, Архипова Валентина Петрівна, методист лабораторії гуманітарних дисциплін КНЗ  «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»).

Мета тренінгу: надати науково-методичну й практичну допомогу вчителям української мови та літератури щодо підготовки учнів до незалежних іспитів, а також сприяти розвитку компетентності у використанні тестових технологій та завдань із розгорнутою відповіддю (власного висловлення), їх оцінювання; формувати навички якісного оцінювання власного висловлення; практично відпрацювати відповідного комплексу знань та вмінь.

Учителі української мови та літератури розглянули методичні особливості моделювання власного висловлення, структуру та зміст  власного висловлення; уміти перевіряти завдання із розгорнутою відповіддю (власне висловлення) та оцінювати відповідно до діючих критеріїв; удосконалювати власний тексту, враховуючи лексичні, стилістичні, граматичні, пунктуаційні та орфографічні вимоги; вибудовувати конструктивну взаємодію на засадах педагогіки партнерства.

«Біоадекватна методика – основа гуманного уроку» (Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КНЗ  «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», кандидат педагогічних наук)

Мета тренінгу: висвітлення сутності гуманного уроку; окреслення принципів біоадекватної методики викладання; ознайомлення із прийомами біоадекватної методики; методика вправ на позитивне мислення, здійснення педагогічної рефлексії.

Учасники тренінгу підвищили свою професійну компетентність для впровадження даної методики, спрямованої на формування цілісного творчого мислення у підростаючого покоління, розвитку естетичних емоцій та почуттів, утвердження загальнолюдських цінностей. Вона відноситься до однієї із моделей інновацій. Саме активізація творчої і емоційної, образної сфери учнів являється її відмінною рисою.

Присутні набули вмінь визначати особливості гуманного уроку, вплив ароматів на мисленнєві операції та психоемоційний стан людини, методи для застосування біоадекватної методики, прийоми позитивного мислення та проводити педагогічну рефлексію.

    Педагоги району висловили слова вдячності тренерам за змістовні тренінги, теплі зустрічі, а також директорам Благодатнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Саєнку М.В., Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ст. Рідько А.М., Домантівського НВК Цюрі К.О., Кропивнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Вітович В.П., Новодмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тукалу О.Г.  за створені умови для проведення тренінгів.

              

 

 

 « повернутися до списку новин