Відділ освіти та центр професійного розвитку
Новодмитрівської сільської ради

Спільне засідання школи молодого вчителя математики та творчої групи

19 жовтня 2017 року на базі Деньгівського навчально-виховного комплексу відбулось спільне засідання творчої групи вчителів математики району та школи молодого вчителя математики (керівники Іванча Віра Павлівна (Зорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) та Гуцало Ніна Іванівна (Новодмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів). Вчитель Деньгівського НВК Гмиря Руслана Олександрівна провела урок з алгебри у 9 класі «Системи лінійних рівнянь з однією змінною». Молоді вчителі проаналізували всі етапи уроку, члени творчої групи поділились методичними родзинками, які використовують під час проведення уроків математики. Учасники семінару констатували, що такі форми методичної роботи надзвичайно необхідні при становленні молодого вчителя як успішного педагога. Адже сучасний вчитель математики повинен формувати предметну математичну компетентність, яка підпорядковується реалізації загальних завдань шкільної математичної освіти, а саме:

  • формувати ставлення до математики як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі ознайомлення з ідеями і методами математики як універсальної мови науки і техніки, ефективного засобу моделювання і дослідження процесів і явищ навколишнього світу;
  • забезпечувати оволодіння математичною мовою, розуміння ними математичної символіки, математичних формул і моделей як таких, що дають змогу описувати загальні властивості об’єктів, процесів та явищ;
  • формувати здатність логічно обґрунтовувати та доводити математичні твердження, застосовувати математичні методи у процесі розв’язування навчальних і практичних задач, використовувати математичні знання і вміння під час вивчення інших навчальних предметів;
  • розвивати уміння працювати з підручником, опрацьовувати математичні тексти, шукати і використовувати додаткову навчальну інформацію, критично оцінювати здобуту інформацію та її джерела, виокремлювати головне, аналізувати, робити висновки, використовувати отриману інформацію в особистому житті;
  • формувати здатність оцінювати правильність і раціональність розв’язування математичних задач, обґрунтовувати твердження, приймати рішення в умовах неповної, надлишкової, точної та ймовірнісної інформації.


« повернутися до списку новин