A A A K K K
людям з порушенням зору
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
НОВОДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Англійська мова

Дата: 29.10.2022 20:08
Кількість переглядів: 112

Методичні рекомендації

для учителів англійської мови щодо організації дистанційного навчання під час призупинення навчального процесу в закладах загальної середньої  освіти

З метою виконання навчальних програм з іноземної мови в 2022-2023н.р. у повному обсязі та роз’яснення окремих аспектів щодо організації дистанційного навчання вивчення іноземних мов учнями 5-11 класів, надаємо методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання:

 • об’єднання навчальних тем;
 • використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення окремих тем;
 • організація самоосвітньої діяльності школярів;
 • інтеграція вивчення певних тем у межах інших навчальних предметів;
 • щоденне он-лайн консультування учнів;
 • впровадження елементів дистанційного навчання на період обмеження освітнього процесу.
 1. Об’єднання навчальних тем. Відповідно до Державного стандарту з іноземних мов та діючих навчальних програм МОНУ з іноземних мов, рекомендуємо скоротити навчальний час на опрацювання тематики наступних сфер спілкування:
 • особистісної  (я, моя сім’я, мої друзі) на усіх етапах навчання;
 • публічної (країнознавчий матеріал) про Україну та країн, мова яких вивчається та теми регіонального компоненту навчальних планів в основній та старшій школі;
 • освітньої  (шкільне життя) на всіх етапах навчання.

При корекції календарно-тематичного планування здійснювати об’єднання навчальних тем з урахуванням вікових, психолого-фізіологічних особливостей учнів та рівня сформованості комунікативної компетенції.

 1. Оглядове або самостійне вивчення навчального матеріалу можливе шляхом розміщення завдань, запропонованих для самостійного опрацювання, на сайтах закладів загальної середньої освіти.
 2. Скорочення кількості годин, відведених на повторення  програмового матеріалу та для узагальнення вивчених тем.

Відповідно до Державного стандарту з іноземних мов та діючих навчальних програм МОНУ з іноземних мов, рекомендуємо скоротити навчальний матеріал з повторення тем. Не відводити окремим уроком опрацювання домашнього читання. Внести зміни в календарно-тематичне планування, скоротивши кількість уроків,відведених на вивчення теми та, уроки з узагальнення та систематизації знань по темі.

 1. Види і типи контролю. Рекомендуємо не скорочувати види фронтальних контрольних робіт, визначених навчальними програмами. Під час поточного контролю: надавати перевагу тестовим завданням,  виконання яких займає не більше 15 хвилин навчального часу. Не ущільнювати 4 види семестрового контролю.
 2. Використання резервних годин навчальної програми. Здійснити корекцію планування, скоротивши резервні уроки для засвоєння програмового матеріалу.
 3. Он-лайн консультування учнів.  Запровадити у закладах загальної середньої освіти он-лайн консультування учнів відповідно до складеного розкладу занять на період обмеження освітнього процесу.
 4. Впровадження елементів дистанційного навчання. Доцільним є проведення «електронних уроків». Під електронними уроками слід розуміти набір навчальних матеріалів в електронному вигляді, що включає зміст уроку, завдання та вправи, демонстраційний матеріал, додаткові відомості з теми уроку, оформлені у вигляді окремих файлів.

Для ефективного опрацювання учнями тем, передбачених для дистанційного навчання, слід застосовувати інтернет-ресурси, які сприятимуть забезпеченню формування навичок та вмінь читання, говоріння, аудіювання та письма.

Англійська мова:

https://www.youtube.com/channel/UC-qWJlvaPME3MWvrY-yjXeA 

https://www.youtube.com/channel/UCzuOCMm4bYELiv-DZAgfm4g 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

https://breakingnewsenglish.com/  

https://grammarmancomic.com/  

ZNO

http://lv.testportal.gov.ua:8080/ 

https://www.flo-joe.co.uk/fce/students/index.htm

 


« повернутися

Вхід для адміністратора