A A A K K K
людям з порушенням зору
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
НОВОДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Пам'ятки для населення

Закон України "Про пожежну безпеку"

Наказ МНС України від 02.04.2004 №152 "Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників"

Наказ МНС України від 29.09.2003 №368 "Про затвердження Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України"

Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України затверджені наказом МОН від 15.08.2016 № 974. Джерело: https://www.pedrada.com.ua

Перелік документів з ПБ у закладі освіти (вкладення)

ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

ПРИЧИНИ ПОЖЕЖ

Найкращий спосіб захиститися від пожежі – не допустити її виникнення, а якщо небезпечна подія сталась, ужити заходів щодо мінімізації її наслідків. Найпоширенішими місцями виникнення пожеж у навчальних закладах є приміщення побутового та складського призначення.

Основними причинами виникнення пожеж є:
  • порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації електроустановок (у середньому 29 пожеж або 39% від загальної кількості пожеж у будівлях освітніх та наукових закладів);
  • необережне поводження з вогнем (у середньому 23 пожежі або 30%);
  • підпал (у середньому 11 пожеж або 14,5%).
ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Пожежна безпека в закладах системи освіти України регламентується Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 (далі – НАПБ А.01.001-2014) та галузевими Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974 (далі – НАПБ В.01.050-2016/920).

Так, відповідно до розділу II НАПБ А.01.001-2014 та розділу I НАПБ В.01.050-2016/920 на об’єктах із постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, пожежна безпека забезпечується шляхом проведення організаційних і практичних заходів та використання технічних засобів.

Відповідальність за пожежну безпеку закладів та установ освіти покладається на їх власників або уповноважених ними органи або керівників (ректори, директори, начальники, завідувачі; далі – керівники навчальних закладів та установ).

Відповідно до розділу II НАПБ В.01.050-2016/920 керівниками навчальних закладів та установ повинні призначатися особи, відповідальні за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, інженерного обладнання та утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту, що має бути передбачено у їхніх функціональних обов’язках, посадових інструкціях тощо.

У кожному навчальному закладі та установі освіти наказом чи інструкцією встановлюється протипожежний режим, що містить необхідні для виконання організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, вимоги до утримання територій, будинків, приміщень, споруд, евакуаційних шляхів і виходів; до інженерного обладнання; до технічних засобів протипожежного захисту, вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт, а також порядок дій у разі пожежі.

Документація підприємства

Пожежна безпека будь-якого об'єкта починається з розробки та введення в дію відповідних організаційно-розпорядницьких документів. В практичній діяльності керівників підприємств, фахівців служб пожежної безпеки, посадових та відповідальних за пожежну безпеку осіб досить часто виникають труднощі з визначенням необхідних документів та їх форм. Узагальнюючи вимоги основних діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки щодо необхідності наявності такої документації нижче наводиться її перелік:

N п/п

Найменування документа

Нормативний акт з питань пожежної безпеки, яким передбачається необхідність розробки документу та яким визначені: порядок узгодження, затвердження і форма документу

1

Наказ (накази) про призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту

Правила пожежної безпеки в Україні п.3.2.

2

Наказ (або відповідне положення) про порядок проходження працівниками спеціального навчання, інструктажів і перевірки знань з питань пожежної безпеки

Закон України "Про пожежну безпеку" ст. 8.НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України п.1.6., 3.3.

3

Програма для проведення вступного протипожежного інструктажу

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України п.2.2., 2.4.

4

Програма для проведення первинного протипожежного інструктажу

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України п.2.3., 2.4.

5

Перелік питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України п.2.5., додаток N 1.

6

Перелік питань для перевірки знань по результатах первинного, повторного та позапланового протипожежних інструктажів

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України п.2.10.

7

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України п.2.12., додаток N 2.

8

Програми спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму)

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України) п.3.4., 3.5., додаток N 3.

9

Наказ про утворення комісії для прийняття заліків за результатами проходження пожежно-технічного мінімуму

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України п.3.8.

10

Протоколи приймання заліків за результатами проходження пожежно-технічного мінімуму

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України п.3.8.

11

Посвідчення про проходження спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму)

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України п.3.9., додаток N 4.

12

Наказ про утворення комісії для проведення перевірки знань з питань пожежної безпеки

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України п.3.12., 3.13.

13

Перелік питань для перевірки знань з питань пожежної безпеки

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України п.3.14.

14

Протоколи результатів перевірки знань з питань пожежної безпеки

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України п.3.15.

15

Експертний висновок (експертні висновки) щодо правильності і повноти виконання протипожежних вимог діючих нормативних актів у проектно-кошторисній документації на будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення об'єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій

Закон України "Про пожежну безпеку" ст.10.

НАПБ А..01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.2.7

НАПБ 04.010-2001 Настанова з організації роботи органів державного пожежного нагляду, яка затверджена наказом МВС України від 15.01.2001 N 28, - додатки 13, 14.

16

Дозвіл (дозволи) на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень, будівель та споруд

Закон України "Про пожежну безпеку" ст.10.

НАПБ А..01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.2.8.

НАПБ Б.07.018-2001 Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001р. N 150 "Про затвердження порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень"

17

Сертифікат (сертифікати) відповідності на усі види пожежної техніки та протипожежного устаткування, що застосовуються для запобігання пожежам та для їх гасіння.

Закон України "Про пожежну безпеку" ст.11.

НАПБ А..01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.2.9.

18

Копії ліцензії (ліцензій) на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення*

Закон України "Про пожежну безпеку" ст.11.

НАПБ А..01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні п.2.10.

19

Обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки

НАПБ А..01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.3.2.

20

Накази (інструкції), якими повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим

НАПБ А..01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.3.3.

21

Загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки

НАПБ А..01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.3.4.

22

Інструкції про заходи пожежної безпеки для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій тощо)

НАПБ А..01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.3.4

23

Плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі

НАПБ А..01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.3.5.

24

Інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей

НАПБ А..01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.3.5.

25

Інструкція для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових тощо), у якій визначені їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації та автоматичного пожежегасіння, а також хто з посадових осіб адміністрації має викликатися в нічний час у разі пожежі.

НАПБ А..01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.3.11.

26

Список (для працівників охорони) посадових осіб підприємства із зазначенням їх домашньої адреси, службового і домашнього телефонів

НАПБ А..01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.3.5.

27

Заяви працівників на вступ до добровільної пожежної дружини

НАПБ Б.02.004-2004 Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N 521, п.3.2.

28

Наказ про зарахування у члени добровільної пожежної дружини

НАПБ Б.02.004-2004 Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N 521, п.3.2.

29

Табель обов'язків членів добровільної пожежної дружини щодо запобігання пожежі та на випадок її виникнення

НАПБ Б.02.004-2004 Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N 521, п.3.7.

30

Табель обов'язків бойової обслуги добровільної пожежної команди*

НАПБ Б.02.004-2004 Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N 521, п.3.7, додатки N 1,2.

31

Програма підготовки членів добровільної пожежної дружини (команди)

НАПБ Б.02.004-2004 Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N 521, п.3.8, додаток N 3.

32

Документи про особисте страхування за рахунок підприємства членів добровільної пожежної дружини (команди)

Закон України "Про пожежну безпеку" ст.30

НАПБ Б.02.004-2004 Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N 521, п.5.6.

НАПБ Б.02.012-95 Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995р. N 232

33

Рішення трудового колективу про створення пожежно-технічної комісії

НАПБ Б.02.003-2004 Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.1.4.

34

Наказ про встановлення персонального складу пожежно-технічної комісії та порядок її роботи

НАПБ Б.02.003-2004 Типовое положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.1.4.

35

Положення про пожежно-технічну комісію підприємства

НАПБ Б.02.003-2004 Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.1.4.

36

Плани роботи пожежно-технічної комісії

НАПБ Б.02.003-2004 Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.3.3.

37

Протоколи засідань пожежно-технічної комісії

НАПБ Б.02.003-2004 Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.3.4.

38

Акти перевірок протипожежного стану приміщень та споруд підприємства пожежно-технічною комісією

НАПБ Б.02.003-2004 Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.3.5, додаток.

39

Звіти про роботу пожежно-технічної комісії

НАПБ Б.02.003-2004 Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом МВС України від 27 вересня 1994р. N521, п.3.7.

40

Акти заміру опору ізоляції електричних мереж та електроустановок

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.5.1.34.

41

Інструкція про порядок дій чергового (оперативного) персоналу на випадок появи сигналів про пожежу або несправність в установках пожежної сигналізації або автоматичних установках пожежогасіння

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.6.1.7.

42

Наказ або розпорядження адміністрації, яким мають бути призначені:
- особа, яка відповідальна за експлуатацію установок пожежної автоматики;
- обслуговуючий персонал, що здійснює технічне обслуговування та ремонт установок пожежної автоматики;
- оперативний (черговий) персонал для контролю за працездатним станом установок пожежної автоматики (оперативний персонал - для щоденного контролю; черговий персонал - для цілодобового).

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.5.1.

43

Письмові повідомлення для інформування місцевого органу державного пожежного нагляду і керівника підприємства про всі випадки відмов та спрацювань установок пожежної автоматики

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.5.6, додаток 1.

44

Журнал перевірки знань персоналу, який обслуговує установки пожежної автоматики

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.6.4, додаток 4.

45

Журнал перевірки знань оперативного (чергового) персоналу

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.6.9, додаток 5.

46

В особи, яка відповідає за експлуатацію установокпожежної автоматики на підприємстві, обов'язково має бути такаексплуатаційна та технічна документація:
  а) проектна та технічна документація на установку;
  б) акт обстеження у випадках, обумовлених ДБН В.2.5-13-98;
  в) акт приймання-здавання установки до експлуатації;
  г) паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання,прилади та технічні засоби пожежної автоматики, що викладеніукраїнською або російською мовами;
  ґ) відомість змонтованого обладнання, вузлів, приладів тазасобів автоматизації;
  д) акт зарядки установок газового і порошковогопожежогасіння;
  е) опис алгоритму (порядку) функціонування установки, у складі якої є технічні засоби на базі мікропроцесорних пристроїв, з можливістю перепрограмування їх роботи;
  є) копії сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнанняприладів і обладнання установок пожежної автоматики та вогнегасніречовини, які видані Державним центром сертифікації виробівпротипожежного призначення при МВС України або іншим органомсертифікації, що акредитований у системі Укрсепро;
  ж) дозвіл місцевого органу державного пожежного нагляду наобслуговування установок пожежної автоматики власними силамипідприємства або договір на технічне обслуговування цих установокспеціалізованою організацією і копія ліцензії на проведення робітпротипожежного призначення, яка надана вказаній організаціїГоловним управлінням Державної пожежної охорони МВС України;
  з) матеріали повірки засобів вимірювання та свідоцтва напосудини, що працюють під тиском.

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.7.1.

47

У приміщенні диспетчерського пункту (пожежного поста), де постійно знаходиться оперативний (черговий) персонал, має бутитака експлуатаційна та технічна документація:   а) інструкція з експлуатації установки;
  б) журнал обліку технічного обслуговування і ремонту(планового та позапланового) установки пожежної автоматики(додаток 2);
  в) журнал обліку санкціонованих та несанкціонованихспрацьовувань (відмов, несправностей) установок пожежноїавтоматики (додаток 3);
  г) перелік регламентних робіт з технічного обслуговуванняустановки (додаток 6);
  ґ) графік чергувань оперативного (чергового) персоналу;
  д) посадові інструкції та інструкції з охорони праці;
  е) план-графік технічного обслуговування установок пожежної автоматики (додаток 7);
  є) журнал обліку вогнегасної речовини;
  ж) журнал здавання - приймання чергувань оперативним (черговим) персоналом (додаток 8);
  з) план-схема об'єкта з зазначенням захищуваних приміщень ірозміщення приладів установок пожежної автоматики.

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.7.2, додатки 2,3,6,7,8

48

Інструкція про порядок дій та евакуації осіб, які працюють у приміщеннях, що захищаються установками об'ємного пожежегасіння (газового, аерозольного і порошкового), у разі надходження сигналу про спрацювання установки

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.7.3.

49

Перелік технічних характеристик щодо визначення параметрів працездатності установок пожежної автоматики

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.8.12, додаток 9.

50

Дефектна відомость

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.8.12, додаток10.

51

Договір про виконання робіт з обслуговування установок пожежної автоматики

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.8.15.

52

Розрахунок вартості робіт за рік з технічного обслуговування установок пожежної автоматики

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.8.15, додаток 11.

53

Акт технічного обстеження установки пожежної автоматики

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики (затверджені наказом МВС України від 29 липня 2000р. N507) п.9.7, додаток 12.

54

Інструкція з експлуатації системи оповіщення про пожежу

НАПБ 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.6.2.3.2.

55

Журнал обліку технічного обслуговування внутрішніх пожежних кранів

НАПБ 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.6.3.2.6.

56

Інструкція про порядок увімкнення насосів-підвищувачів

НАПБ 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.6.3.3.1.

57

Журнал реєстрації результатів перевірок надійності переведення пожежних насосів з основного на резервне електропостачання

НАПБ 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.6.3.3.4.

58

Регламенти технічного обслуговування вогнегасників

НАПБ 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.6.4.18.

59

Інструкції з експлуатації вогнегасників

НАПБ 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.6.4.20.

60

Спеціальний план розміщення транспортних засобів з описанням черговості та порядку евакуації в разі виникнення пожежі (для приміщення та майданчиків із зберіганням понад 25 одиниць транспорту)

НАПБ 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.7.8.2.

61

Графік перевірки опору заземлювальних пристроїв

НАПБ 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.7.10.2.19.

62

Наряди-допуски на проведення вогневих робіт

НАПБ 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.8.1.1.3, додаток N 5.

63

Наряди-допуски на проведення робіт, пов'язаних з монтажем конструкцій з горючими утеплювачами або застосуванням горючих утеплювачів

НАПБ 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.8.4.32.

64

Пам'ятки про правила пожежної безпеки та поведінку людей для громадян України та іноземних громадян (відповідними мовами), які мешкають у готелі.

НАПБ 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.7.1.1, 7.1.2.

65

Плани індивідуальної евакуації у кожному номері та для кожного поверху

НАПБ 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні п.7.1.1.

Примітка:

1. Частина документів, зазначених у Переліку розробляється за наявності об'єктів та суб'єктів, на які вони розповсюджуються (систем пожежної автоматики, оповіщення, добровільних пожежних дружин, охорони тощо).

2. Пункти 64,65 стосуються готелів.

 

Додатково можуть розроблятися, вестися і діяти необхідні документи, передбачені вимогами відомчих, галузевих та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки.

 

Крім цього, на об’єкті повинні бути розроблені та затверджені керівником схема плану евакуації учнів і вихованців на випадок пожежі та інструкція, що визначає дії працівників закладу чи установи на випадок термінової евакуації учасників навчально-виховного процесу, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх працівників.

План евакуації та порядок евакуації повинні переглядатися один раз на три роки

У багатоповерхових будинках шкіл, шкіл-інтернатів класи для дітей молодшого віку слід розміщувати на нижніх поверхах

РОБОТА З НЕБЕЗПЕЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ

Ще одним небезпечним навчальним процесом є проведення лабораторних та експериментальних робіт із використанням пожежо- та вибухонебезпечних речовин.

Відповідно до розділу VI НАПБ А.01.001-2014 у навчальних класах та кабінетах слід розміщувати меблі, прилади, моделі, речі, приладдя лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу (навчальних та позаурочних занять). Усе приладдя, реактиви, прилади повинні зберігатися у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках. Після закінчення заняття, усі пожежовибухонебезпечні речовини та матеріали необхідно прибрати з навчальних класів, кабінетів, майстерень у спеціально виділені й обладнані приміщення.

Співробітники навчальних закладів та наукових установ зобов’язані знати про рівень пожежної небезпеки хімічних речовин і матеріалів, що використовуються на заняттях і в експериментах, засоби їх гасіння та дотримуватися заходів безпеки під час роботи з ними.

У лабораторіях під час практичних занять із використанням легкозаймистих речовин (ЛЗР), горючих речовин (ГР) та газів необхідно забезпечити їх централізоване постачання й роздавання на робочі місця із застосуванням закритої безпечної тари. На робочих місцях кількість цих речовин не повинна перевищувати змінну потребу, тобто кількість, необхідну для виконання лабораторних та практичних робіт протягом навчального дня. Ці речовини повинні зберігатися в металевих ящиках або шафах. Відпрацьовані ЛЗР та ГР слід збирати у спеціальну герметичну тару, яку наприкінці дня видаляють із приміщення для регенерації або утилізації. Посудини, в яких проводилися роботи з ЛЗР та ГР, після закінчення досліджень повинні негайно промиватися пожежобезпечними розчинами.

Проведення робіт на дослідних установках, де застосовуються пожежовибухонебезпечні речовини і матеріали, допускається лише після прийняття їх в експлуатацію спеціальною комісією, призначеною наказом по закладу. Комісія повинна скласти висновок (акт) про можливість використання таких установок у визначеному приміщенні.

Усі лабораторні або експериментальні роботи, пов’язані з можливістю виділення токсичних або пожежовибухонебезпечних парів та газів, повинні проводитися лише у справних витяжних шафах без сторонніх речовин, матеріалів та устаткування, що не мають відношення до виконуваних операцій, та з увімкненою вентиляцією. Витяжні шафи, в яких проводяться такі роботи, повинні мати верхні та нижні відсмоктувачі, а також бортики, що запобігають стіканню рідини на підлогу.

УВАГА! КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

На виконання вимог чинного законодавства з пожежної безпеки у навчальних закладах категорично забороняється:

  • надавати в оренду навчальні приміщення, навчально-виховні та спальні корпуси, будинки для використання їх як складських або виробничих приміщень категорій А, Б та В;
  • розміщувати людей у приміщеннях, а також на поверхах (у будинках), не забезпечених двома евакуаційними виходами;
  • зберігати бензин, гас та інші ЛЗР та ГР, балони з киснем та іншими газами у непридатних для цього приміщеннях;
  • проводити вогневі (зокрема зварювальні) та інші пожежонебезпечні роботи за наявності у приміщеннях людей;
  • використовувати електроплитки, кип’ятильники, електрочайники, праски тільки у необладнаних для цього приміщеннях;
  • застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи і ліхтарі.

Перед початком навчального року усі заклади та установи мають бути оглянуті відповідними комісіями, зокрема, щодо відповідності їх вимогам пожежної безпеки. Результати огляду оформлюються актом готовності навчального закладу до нового навчального року відповідної форми.

Правила поведінки при виникненні пожежі

Рятування потерпілих з будинків, які горять, та під час гасіння пожежі:

1.Перед тим, як увійти в приміщення, що горить, накрийтеся мокрою ковдрою, будь-яким одягом чи щільною тканиною.

2.Відкривайте обережно двері в задимлене приміщення, щоб уникнути посилення пожежі від великого притоку свіжого повітря.

3.У дуже задимленому приміщенні рухайтесь поповзом або пригинаючись.

4.Для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину.

5.У першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та людей похилого віку.

6.Пам’ятайте, що маленькі діти від страху часто ховаються під ліжко, в шафу чи забиваються в куток.

7.Виходити із осередку пожежі необхідно в той бік, звідки дме вітер.

8.Побачивши людину, на якій горить одяг, зваліть її на землю та швидко накиньте будь-яку ковдру чи покривало (бажано зволожені) й щільно притисніть до тіла, за необхідності викличте медичну допомогу.

9.Якщо загорівся ваш одяг, падайте на землю і перевертайтесь, щоб збити полум’я, ні в якому разі не біжіть – це ще більше роздмухує вогонь.

10.Під час гасіння пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні гідранти, воду, пісок, землю, кошму та інші засоби гасіння вогню.

11.Бензин, гас, органічні мастила та розчинники, що загорілися, гасіть тільки за допомогою пристосованих видів вогнегасників, засипайте піском або ґрунтом, а якщо осередок пожежі невеликий, накрийте його азбестовим чи брезентовим покривалом, зволоженою тканиною чи одягом.

12.Якщо горить електричне обладнання чи проводка, вимкніть рубильник або електричні пробки, а потім починайте гасити вогонь.

Пожежа у приміщенні:

1.Ви прокинулись від тріскоту пожежі й запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього на підлогу та повзіть під хмарою диму до дверей приміщення, але не відчиняйте їх відразу.

2.Обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі, не відчиняйте їх - дим та полум’я не дозволять вам вийти.

3.Щільно зачиніть двері, а всі щілини й отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму та повертайтесь поповзом у глибину приміщення.

4.Присядьте, глибоко вдихніть повітря, розчиніть вікно, висуньтеся та кричіть: "Допоможіть, пожежа!”, а якщо ви не в змозі відчинити вікно – розбийте віконне скло твердим предметом та зверніть увагу людей, які можуть викликати пожежну команду.

5.Якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення (обов’язково зачиніть за собою всі двері).

6.Якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не біжіть униз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину. Під час пожежі заборонено користуватися ліфтами.

Вхід для адміністратора