A A A K K K
людям з порушенням зору
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
НОВОДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Замовлення документів про освіту »

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКУМЕНТАМИ ПРО ОСВІТУ ТА БЛАНКАМИ

      Державне підприємство «Інфоресурс» є підприємством, яке відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 р. за № 201/8800, та від 04.02.2014 № 97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 р. за № 283/25060, забезпечує підприємства, установи, організації України документами про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій, а також бланками документів про базову середню, повну загальну середню та професійну (професійно-технічну освіту) освіту державного зразка (далі – документи (бланки документів) про освіту).

Відповідно до зазначених вище наказів Міністерства освіти і науки України замовником документів (бланків документів) про освіту у державного підприємства «Інфоресурс» є:

– департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій;

– акредитовані в установленому законодавством порядку заклади вищої освіти незалежно від їх підпорядкування і форми власності (для документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій).

З метою повного та своєчасного отримання документів (бланків документів) про освіту замовники повинні подати до державного підприємства «Інфоресурс» зведені попередні замовлення на необхідні документи (бланки документів) про освіту (де вказуються кількість та тип документів (бланків документів)) щороку до 01 липня на наступний рік. Форми зведених попередніх замовлень визначена Міністерством освіти і науки України.

Процедура замовлення, видачі та обліку документів про базову середню та повну загальну середню освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій, детально регламентована в Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженому наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 13.08.2007 № 737), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 р. за № 201/8800.

До подачі замовлень замовники повинні забезпечити звірку даних про випускників, що зазначаються в замовленнях, з даними, що подаються закладами освіти до Українського центру оцінювання якості освіти для проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Розбіжності, виявлені під час звірки даних, повинні бути усунені до завершення створення замовлення.

Державне підприємство «Інфоресурс» забезпечує замовників документами (бланками документів) про освіту виключно на підставі укладених договорів, форми яких розміщені на сайті підприємства за посиланням.

Порядок замовлення дублікатів документів про освіту для ТПО

     В умовах воєнного стану особи, які здобули в Україні базову середню освіту (закінчили 9-ть класів) або повну загальну середню освіту (закінчили 11-ть класів), але не мають на руках раніше отриманого документа про загальну середню освіту та не мають серії та номера цього документа, можуть отримати всю інформацію про документ про загальну середню освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Для цього здобувачу освіти або його законному представнику (одному з батьків або опікуну) потрібно звернутись із заявою до державного підприємства «Інфоресурс» або будь-якого функціонуючого закладу загальної середньої освіти (школи, ліцею, гімназії) в Україні, поряд з яким заявник перебуває (незалежно від місця отримання освіти особою) за однією з наступних заяв з обов’язковим додатком:

1) з паперовою заявою (форма наведена нижче), до якої додається:

– копія паспорта, засвідчена власноруч. Напис про засвідчення копії складається зі слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису заявника, його імені та прізвища, дати засвідчення копії.

Паперову заяву з додатком до державного підприємства «Інфоресурс» можливо надіслати за поштовою адресою: ДП «Інфоресурс», вул. Олександра Довженка, 3, м. Київ, індекс 03057;

або

2) в разі наявності кваліфікованого чи удосконаленого електронного підпису, з електронною заявою (форма ), до якої додається:

– копія паспорта (заява та копія паспорта обов’язково засвідчуються кваліфікованим чи удосконаленим електронним підписом).

Електронну заяву з додатком до державного підприємства «Інфоресурс» можливо надіслати на електронну пошту info@inforesurs.gov.ua.

Заклади загальної середньої освіти, що отримують заяви з додатком від здобувачів освіти або їх законних представників (одного з батьків або опікунів), передають ці заяви органам управління у сфері освіти, які надсилають їх разом з узагальненням державному підприємству «Інфоресурс» протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідних заяв. Звертаємо увагу, що необхідно надсилати оригінали заяв, а не їх копії.

Державне підприємство «Інфоресурс» за результатами розгляду кожної заяви, отриманої як безпосередньо від заявника так і через орган управління у сфері освіти, надає запитувану інформацію про документ про освіту на зазначену в заяві адресу протягом 30 календарних днів з дня її надходження (абзац 3 частини 5 ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних»).

Після отримання відповіді від ДП "Інфоресурс" з підтвердженням факту отримання вами документів за попереднім місцем проживання, оформляється стандартний пакет документів для замовлення дублікату документа про освіту.

 

Необхідний пакет документів для заявки на замовлення дубліката документа про освіту

Перелік документів на замовлення дублікату свідоцтва про базову середню або повну загальну освіту

(подається заявником до закладу освіти при замовленні дублікату)

  1. Заява  на ім’я директора з проханням видачі дублікату в якій буде вказано рік та дату видачі документа серія та № документа, якщо є копія документа;
  2. Довідка з РВ УМВС про розгляд заяви щодо втрати документа;
  3. Квитанція про оплату за оголошення у місцевій пресі про втрату документа або копія газети з оголошенням;
  4. Копія паспорту (1,2, сторінка, прописка), ІПН, ID-картки, свідоцтва про народження заявника. Для жінок, що вийшли заміж, копія свідоцтва про шлюб, якщо відбувалась зміна прізвища.

Всі копії мають бути завірені печаткою закладу освіти з підписом директора.

 

Вхід для адміністратора