A A A K K K
людям з порушенням зору
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
НОВОДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Правила нарахування балів за завдання мультитесту ЗНО

Дата: 14.03.2023 12:01
Кількість переглядів: 82

Під час проведення спрощеного ЗНО у вигляді національного мультипредметного тесту у 2023 році у блоках з української мовиматематикиісторії Українибіологіїхіміїфізики та іноземної (англійськоїнімецькоїфранцузькоїіспанської) мови будуть використані 8 типів тестових завдань.

Кожен тип завдання, що використовується в тестах, має свої особливості та критерії оцінювання.

Пропонуємо читачам ознайомитися з типами завдань і балами, які можуть отримати учасники тестування за їх виконання.

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Такі завдання складаються з основи (умови завдання) та чотирьох або п’яти варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник мультитесту вибрав і позначив відповідь.

1 бал буде зарахований, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді використовуються в усіх трьох блоках мультитесту – як обов’язкових (з української мови та математики), так і в предметному блоці на вибір.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари»)

Ці завдання складаються з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник мультитесту зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 3 або від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці відповідей.

Учасник НМТ отримує 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»), тобто може набрати максимум 3 або 4 бали за таке завдання залежно від предметного блоку. 0 балів буде зараховано за будь-яку «логічну пару», якщо відповідь є неправильною, зроблено більше однієї позначки в рядку та / або колонці чи відповіді на завдання не надано.

Завдання з інформацією, позначеною цифрами від 1 до 3, використовуються в блоці НМТ з математики та хімії.

Завдання з інформацією, позначеною цифрами від 1 до 4, використовуються у мультитесті у блоках з української мови, історії України, біології, фізики.

3. Завдання на встановлення відповідності

У цьому завданні пропонується підібрати заголовок до текстів / частин текстів з наведених варіантів; твердження / ситуації до оголошень / текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань.

Завдання буде зарахованим, якщо учасник НМТ встановив відповідність і позначив варіант відповіді. 1 бал зараховується за правильно встановлену відповідність, в усіх інших випадках – 0 балів.

Такі завдання містяться в блоці з іноземних (англійської, німецької, французької та іспанської) мов.

4. Завдання на заповнення пропусків у тексті

У завданні пропонується доповнити абзаци / речення в тексті реченнями / частинами речень, словосполученнями / словами з наведених варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник НМТ вибрав і позначив варіант відповіді.

Якщо варіант правильний – зараховується 1 бал. Якщо ж вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді чи відповіді на завдання не надано взагалі – учасник отримає 0 балів.

Предметний блок, де використовуються такі завдання, – англійська, німецька, французька та іспанська мови.

5. Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання складається з основи та переліку подій (явищ, фактів, процесів тощо), позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності, де перша подія / дія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник НМТ зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці відповідей. Відповідно буде зараховано 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій / дій; 2 бали, якщо правильно вказано першу й останню події / дії; 1 бал, якщо правильно вказано або першу, або останню подію / дію; 0 балів за будь-яку правильно вказану подію / дію, якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та / або колонці; 0 балів, якщо неправильно вказано першу й останню події чи відповіді не надано взагалі.

Такі завдання використовуються для перевірки знань у предметному блоці на вибір з історії України.

6. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів

Ці завдання складаються з основи та семи варіантів відповіді, позначених цифрами, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник НМТ вибрав і позначив три відповіді (цифри).

За кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) учасник отримує 1 з 3 можливих балів; 0 балів отримує учень, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або один варіант відповіді (цифра) вказано тричі, або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має.

Такі завдання присутні у предметному блоці з історії України.

7. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів

Завдання передбачає наявність основи та трьох груп (стовпчиків) відповідей, позначених цифрами; у кожній групі лише одна відповідь правильна. Завдання вважається виконаним, якщо учасник НМТ вибрав з кожної групи (стовпчика) і послідовно позначив три відповіді (цифри) в бланку відповідей.

За виконання цього завдання учасник мультитесту може набрати від 0 до 3 балів – 1 бал за кожну правильно подану відповідь. Слід звернути увагу, що в цьому типі завдань порядок написання цифр має значення – вимагається сувора послідовність.

Таке завдання виконуватимуть учасники національного мультипредметного тесту з біології.

8. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Завдання відкритої форми складаються тільки з основи і передбачають розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник НМТ, здійснивши відповідні числові розрахунки, надав кінцеву відповідь, дотримуючись вимог і правил.

За правильне виконання такого завдання учасник отримує 2 бали, в іншому випадку – 0 балів.

Такі завдання з короткою відповіддю будуть використані у блоці НМТ з математики, хімії та фізики.

Максимальна кількість тестових балів, які зможе набрати учасник національного мультипредметного тесту, правильно виконавши всі завдання трьох блоків, буде різнитись залежно від обраного останнього предметного блоку.

Загалом за блок з української мови вступники зможуть набрати 45 балів, за блок з математики – 32 бали.

За блок з історії України вступники зможуть набрати 54 бали.

Максимальна кількість балів за блок з іноземної мови та фізики становитиме 32 бали.

За блок з біології вступники зможуть отримати 46 балів.

Максимальна кількість балів за блок з хімії становитиме 40 балів.

ДОРОЖНЯ КАРТА УЧАСНИКА ЗНО


« повернутися

Вхід для адміністратора